PSYKOTERAPI

terapi | integral psykoterapi

om mig

Et forløb med mig som psykoterapeut

Et behandlingsforløb med psykoterapi er en støtte til at forstå dine følelser og dine handlingsmønstre, og det samspil der er mellem dem og de problematikker du oplever.

Du vil få bedre et indblik i din situation, dine følelser og dine reaktioner – og så vil du sikre dig en mængde redskaber til at håndtere dine udfordringer bedst muligt.

Psykoterapi

Der kan være perioder i livet, hvor du møder større udfordringer, der virker uoverskuelige, og som kan virke begrænsende i din hverdag.

 Gennem psykoterapien kan du lære at skabe et nyt ikke-dømmende forhold til dine tanker, følelser og handlinger og ikke mindst til dig selv. Du kan lære at kultivere selvomsorg og regulere dit nervesystem, så du kan føle dig tryg og afslappet i dine relationer.

Som Psykoterapeut arbejder jeg bl.a. med stress, angst og depression. Psykoterapi kan også være for dig, som ønsker at skabe et liv med plads til, at du kan udfolde dig selv, være tilpas i nære relationer og mærke dig selv fra et sundt og kærligt sted.

Hvad kan jeg hjælpe med?

Der kan være mange forskellige grunde til, at du overvejer at kontakte en psykoterapeut. Mange mennesker oplever udfordringer i deres liv eller i relation til andre.

 Et forløb med mig som psykoterapeut kan være en stor støtte til at finde ind til årsagerne af de udfordringer, du står med, ligesom du også gennem forløbet vil få en række redskaber til at håndtere dem.

Som psykoterapeut arbejder jeg blandt andet med:

 • Lavt selvværd
 • Trauma
 • Livskriser
 • Depression
 • Stress
 • Angst

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en behandlingsform, hvor klienten modtager hjælp til at komme ud af sine kriser og følelsesmæssige problemer. Der findes forskellige tilgange til psykoterapi, men fælles for dem alle er oftest, at psykoterapi udføres som samtaleterapi.

Positive egenskaber ved psykoterapi:

 • Psykoterapi støtter dig til at få bearbejdet de udfordringer og tanker, som fylder i din hverdag
 • Psykoterapi skaber grobund for at ændre adfærdsmønstre og skabe selvaccept
 • Psykoterapi skaber en øget opmærksomhed på det, der fungerer optimalt for den situation, du står i.
 • Psykoterapi støtter dig i at få dybere kontakt med kroppe
 • Psykoterapi er en udviklingsvej til dybere erkendelser.

Hvad er en psykoterapeut?

En psykoterapeut er en behandler, der hjælper mennesker, når livet gør ondt eller synes meningsløst. Der findes mange former for psykoterapi. I Danmark er det at være psykoterapeut ikke en beskyttet titel, det kan derfor være vigtigt at vælge sin psykoterapeut med omhu.

Hvad er forskellen på en psykoterapeut og en psykolog?

At være Psykolog er en autorisation, man opnår, efter man har læst 5 år på universitetet og efterfølgende bestået sin kliniske praksis med supervision. En psykolog kan altså arbejde klinisk, om end det ikke er det primære på studiet.

På uddannelsen til Psykoterapeut specialiseres man til det at være behandler. Derudover arbejder man ikke blot med emnet teoretisk fra bøgerne, da der yderligere er krav om minimum 200 timers egenterapi.

Hvordan foregår en session?

I en psykoterapeutisk session vil man blive budt velkommen ind til en samtale. Her vil man tale om klientens overordnede problematikker og i samarbejde dykke ned i grundelementerne. Ved at stille spørgsmål, der belyser nye handlemuligheder, åbnes der op for at se nye veje. Derved trænes klienten til at indarbejde nye handlemønstre, der skaber en bedre balance.

Psykodynamisk psykoterapi har en langvarig effekt

Det kan være en lang og krævende proces at starte i et forløb med psykodynamisk psykoterapi. Det kan føles overvældende at skulle grave dybere ned i den indre smerte, der i forvejen gør så ondt. Men i denne proces ligger der også et potentiale til forløsning og heling på et dybere plan.

Gennem de seneste årtier har en lang række studier vist, at psykoanalytisk behandling har en tydelig og langvarig effekt. Det har endda vist sig, at effekten øges efter endt behandling. Det skyldes netop, at man i psykoanalysen søger efter roden til problemerne, som ofte kan ligge dybt begravet i psyken.

Når man har været inde og mærke dybere årsager, der ligger bagved de problemer, man oplever i livet, vil det give en forløsning, fordi man forstår sig selv bedre. Det vil også kunne mærkes i ens relationer, at man bliver bedre til at tackle konflikter eller problemer, der opstår igen og igen. Når man forstår, hvad det er for en følelse, der bliver aktiveret i en selv i de svære situationer, kan man bedre rumme dem, og man kan også bedre rumme andre.

Hvordan arbejder jeg?

Som psykoterapeut arbejder jeg tæt sammen med dig som klient. Det betyder, at min behandling tager udgangspunkt i din situation, og den tilpasses således til, hvordan du har det. Du bliver mødt med accept og forståelse i et kærligt og trygt rum, hvor vi sammen finder ind til dine ønsker og dine forventninger til terapien.

I behandlingen finder vi sammen en tryg og sikker vej, så vi på den bedst mulige og mest effektive måde kan nærme os kernen af din problematik.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale om din situation og de udfordringer, som du står med lige nu.

Tilmeld dig for viden om min praksis og events

Tilmeld dig min emailliste for opdateringer

Du har tilmeldt dig